top of page

Zero Waste​

O explorare vizuală asupra relației dintre hrană și comunitate. / A visual journey into the relationship between food and community

fotoreportaj realizat în decembrie 2022

ro:

Zero Waste este un obiectiv etic, economic, eficient și vizionar, pentru a ghida oamenii în schimbarea stilului de viață și a practicilor prin imitarea ciclurilor naturale durabile, în care toate materialele aruncate sunt concepute pentru a deveni resurse refolosibile.

Procesul presupune proiectarea și gestionarea produselor pentru a evita și elimina în mod sistematic volumul și toxicitatea deșeurilor, pentru a conserva și recupera resursele folosite și pentru a nu le arde sau îngropa. Implementarea valorilor Zero Waste va elimina deversările în sol, apă sau aer care reprezintă o amenințare pentru sănătatea planetei, a oamenilor, a animalelor sau a plantelor. (definiție acceptată la nivel internațional, adoptată de Alianța Zero Waste. 29 noiembrie 2004)

În 2020, Ana-Maria Răducanu decide să deschidă un magazin bazat pe principiile ZERO WASTE, în București. Proiectul a fost lansat și susținut în mare parte de către donațiile comunității din București, ceea ce demonstrează o nevoie reală a consumatorilor familiarizați cu principii sustenabile. Acest proiect împlinește un vis de a realiza o afacere bazată pe o economie circulară și inspirată din orașe comunitare din Europa de Vest și Asia. Afacerea antreprenorială are un scop comunitar și social.

La doi ani de la înființare magazinului, Ana-Maria organizează o întâlnire a comunității Zero Waste din București în spațiul magazinului.

Prin fotoreportajul realizat la Zero Waste, am dorit să observ relația dintre hrană și comunitate și cum un astfel de spațiu reușește să împlinească nevoile unei comunități familiarizate pe baza unor principii sustenabile, formându-se astfel o întreagă colectivitate în jurul acestor valori prin oferirea unei alternative sustenabile societății de consum.

Hrana se transmite nu numai prin mâncare, ci și prin spațiu și comunitate.

en:

Zero Waste is an ethical, economical, efficient and visionary goal to guide people in changing their lifestyles and practices by mimicking sustainable natural cycles, where all discarded materials are designed to become reusable resources.

 

The process involves designing and managing products and processes to systematically avoid and eliminate the volume and toxicity of waste and materials, to conserve and recover all resources and not burn or bury them. Implementing Zero Waste values will eliminate all discharges to land, water or air that pose a threat to the health of the planet, humans, animals or plants. (Internationally accepted definition adopted by the Zero Waste Alliance. 29 November 2004)

In 2020, Ana-Maria Răducanu decides to open a shop based on ZERO WASTE principles in Bucharest. The project was launched and largely supported by donations from the Bucharest community, demonstrating a real need for implementing and developing sustainable businesses. This project fulfils a dream of a sustainable trade, based on a circular economy and inspired by communities developed in Western Europe and Asia. The entrepreneurial business has a communal and social intention as well.

 

Two years after setting up the shop, Ana-Maria organises a Zero Waste community festivity in Bucharest, in the shop's space.

 

Through this photo reportage, I wanted to observe the relationship between food and community as well as to present how such a space can succeed in fulfilling the needs of a community familiar with sustainable principles, thus offering a sustainable alternative to the consumer society.

 

Hrana is not only passed through food, but also through space and community.

Ana-Maria Răducanu înființează în 2020 magazinul Zero Waste din dorința de a dezvolta un spațiu de consum alternativ-sustenabil. Ana s-a familiarizat cu valorile acestui stil de viață în timpul călătoriile ei din Europa de Vest și Asia, dar și în timpul petrecut alături de comunități bazate pe un stil de viață alternativ. Una din experiențele ei formatoare a fost în Auroville.

Mișa a călătorit, trăit și muncit mulți ani în Cambodgia, Macao și Singapore. Trăind în Singapore, a devenit interesată și familiarizată de conceptul cumpărăturilor fără risipă. Întoarsă înapoi în țară în 2021 datorită pandemiei, află despre inaugurarea unui astfel de magazin în București. Lucrează de atunci cu multă dedicație pe un post cu normă întreagă.